top of page
346118389_161711949953673_678585762204810832_n.jpg

Chung-Kai Chang, PhD Student

Education

2018 | BS, Tamkang University

DSCF2229.JPG

Yi-Hsuan Lin, PhD Student

Education

2022 | BS, Cheng Kung University

DSCF2174.JPG

Chia-Hui Chuang, PhD Student

Education

2022 | BS, National Taiwan University, 2022

DSCF2178.JPG

Li-Tang Chi, PhD Student

Education

2020 | BS, National Taiwan University

314593669_1304973123612281_1733878988375791613_n-1.jpg

Pei-Shan Hsu, MS Student (1st Year)

Education

2023 | BS, National Cheng Kung University

DSCF2154.JPG

Li-Huai Kuo, MS Student (1st Year)

Education

2023 | BS, National Taiwan University 

DSCF2265.JPG

Li-Wei Hsiao, MS Student (1st Year)

Education

2023 | BS, National Taiwan University

DSCF2212.JPG

Hsiang-Yu Wang, MS Student (1st Year)

Education

2024 | BS, National Taiwan University

個人照2.jpg

You-Ming Chen, Undergraduate 

Education

2024 | BS, National Taiwan University (expected)

DSCF2203-2.JPG

An-Li Lai, Undergraduate 

Education

2025 | BS, National Taiwan University (expected)

bottom of page